ORTELIUS WONINGPORTEFEUILLE AMSTERDAM

Grimonte Investment Management is in de gelegenheid een unieke portefeuille te verwerven met grotendeels woningen verspreid over verschillende goede locaties in de binnenstad van Amsterdam. Als investeerder verwerft u de bestaande participaties als 'share deal' waardoor geen overdrachtsbelasting van toepassing is.


Het grootste pand in de Ortelius portefeuille is gelegen aan de Orteliusstraat in de Baarsjes. Abraham Ortelius was een Brabantse cartograaf en geograaf (14 april 1527 - 28 juni 1598). Na Gerardus Mercator was hij de grootste geograaf van zijn tijd en uitvinder van de moderne atlas. In 1570 publiceerde hij zijn meest invloedrijke werk, de wereldatlas Theatrum Orbis Terrarum. Deze atlas bundelde 53 kaarten en bevatte naast de wereldkaart van Ortelius, zoals hierboven afgebeeld, hoofdzakelijk kaarten van anderen met bronvermelding. Zo werd voor het eerst alle West-Europese kennis van de wereld samengebracht in één boek.INVESTERINGSRATIO

Unieke kans om te beleggen in een gespreide vastgoedportefeuille in het centrum van Amsterdam. 

 • Vraag naar huurwoningen neemt toe, nieuwbouw niet toereikend voor de vraag, dit leidt tot toenemende schaarste aan huurwoningen in Amsterdam;
 • Portefeuille met 60 huurappartementen, 11 commerciële ruimtes, een hippe horeca gelegenheid, 15 parkeerplaatsen op eigen terrein, gelegen op zeer goede locaties in het centrum van Amsterdam; 
 • Het grootste gebouw in de portefeuille is een voormalig schoolgebouw dat in 2015 is getransformeerd (vernieuwbouw);
 • Mogelijkheid voor huuroptimalisatie door transformeren 168 m2 overige ruimtes en het moderniseren van 7 te liberaliseren huurwoningen bij herverhuur;
 • Totaal huidige huurinkomsten ca. EUR 1,15 miljoen per jaar;
 • Additioneel huurpotentieel op termijn ca. €170.000 per jaar;
 • Totaal investeringen bedraagt ca. EUR 30 miljoen;
 • 'Share deal' dus geen overdrachtsbelasting van toepassing;
 • Participaties vanaf €250.000;
 • Géén emissiekosten.DE PORTEFEUILLE

De Ortelius woningportefeuille bestaat uit:

 • 60 huurappartementen met huren tussen €500 en €1.600 per maand;
 • 4 'broedplaatsen', dit zijn commerciële ruimtes voor o.m. startende kunstenaars;
 • 1 horeca gelegenheid gesitueerd aan een park;
 • 6 reguliere commerciële ruimtes;
 • 15 parkeerplaatsen gelegen op eigen terrein;
 • Verdeeld over 6 gebouwen en 5 individuele appartementen;
 • Locaties in diverse goede buurten binnen de ring van Amsterdam: Rivierenbuurt, de Baarsjes, Stadionbuurt en de Grachtengordel.


KANSEN

Mogelijkheden voor huuroptimalisatie door:

 • Bewoonbaar maken van zolderruimtes;
 • Opknappen van te liberaliseren appartementen.

 


FOTO IMPRESSIE VAN DE ORTELIUS WONINGPORTEFEUILLE EN DIRECTE OMGEVING

 • Uiterwaardenstraat
 • Uiterwaardenstraat
 • Uiterwaardenstraat
 • Vrijheidslaan
 • Vrijheidslaan
 • Vrijheidslaan
 • Stadionplein
 • Ortelius
 • Ortelius
 • Ortelius
 • Ortelius
 • Horeca
 • Ortelius

 


LOCATIES VAN DE PANDEN IN DE PORTEFEUILLEGRIMONTE ORTELIUS AMSTERDAM C.V.

De participaties van de huidige C.V. worden overgenomen waardoor overdrachtsbelasting niet van toepassing is. De minimale inleg bedraagt  €250.000.DISCLAIMER

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld ter oriëntatie. Het is geen beleggingsadvies, geen aanbod van of uitnodiging tot het doen van een aanbod voor - of verband houdende met een financiële dienst of financieel product. De informatie op deze website is uitsluitend geschikt voor gebruik in Nederland. De informatie op deze website mag uitsluitend door de bezoeker zelf worden gebruikt en bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik daarvan. Aan de verstrekte informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Indien deze website verwijzingen (door middel van bijvoorbeeld hyperlinks) naar internetsites van derden bevat, betekent dit niet dat Grimonte Investment Management B.V. enige aanbeveling doet ten aanzien van het gebruik van zulke internetsites, de daarop aangeboden producten en/of diensten. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op andere internetsites waarnaar verwezen wordt of die verwijzen naar deze website/app, wordt door Grimonte Investment Management B.V. niet geverifieerd.

 

PRIVACY STATEMENT

Bij bezoek aan deze website kan Grimonte Investment Management B.V. gegevens van u verwerken. Dit kan gaan om gegevens die u ergens op de website hebt ingevuld. Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert Grimonte Investment Management B.V. uw privacy, onder andere door naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt onder meer in dat uw persoonsgegevens door Grimonte Investment Management B.V. beschermd worden, de gegevens slechts gebruikt worden in lijn met de AVG en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens.
Grimonte Investment Management. B.V. verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot relaties en bezoekers van deze website in het verband met een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en om te monitoren of deze website voldoende aansluit op de wensen van haar relaties. In het bijzonder is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op het kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van Grimonte Investment Management B.V. en gerelateerde derden en het kunnen uitvoeren van andere promotieactiviteiten het beoordelen en accepteren van (potentiële) cliënten, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het afwikkelen van betalingsverkeer en het verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden. De informatie die u beschikbaar stelt kan verder gebruikt worden om u te informeren over, onder andere, mogelijke veranderingen ten aanzien van het gebruik van de website. Uw persoonlijke gegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht of ter beschikking gesteld worden aan derden die geen dochtermaatschappijen van of anderszins gerelateerd zijn aan Grimonte Investment Management B.V., tenzij deze verplichting voortvloeit uit een (gerechtelijk) bevel van een bevoegde instantie.
 
 
 
 
E-mailen
Bellen