CONTACT

GRIMONTE Investment Management B.V.

Naarderpoort 2   |   1411 MA Naarden   |   +31 (0)35 - 23 40 488   |   info@grimonte.nl


Contactformulier

 

PRIVACY STATEMENT

Bij bezoek aan deze website kan Grimonte Investment Management B.V. gegevens van u verwerken. Dit kan gaan om gegevens die u ergens op de website hebt ingevuld. Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert Grimonte Investment Management B.V. uw privacy, onder andere door naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt onder meer in dat uw persoonsgegevens door Grimonte Investment Management B.V. beschermd worden, de gegevens slechts gebruikt worden in lijn met de AVG en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens.
Grimonte Investment Management. B.V. verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot relaties en bezoekers van deze website in het verband met een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en om te monitoren of deze website voldoende aansluit op de wensen van haar relaties. In het bijzonder is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op het kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van Grimonte Investment Management B.V. en gerelateerde derden en het kunnen uitvoeren van andere promotieactiviteiten het beoordelen en accepteren van (potentiële) cliënten, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het afwikkelen van betalingsverkeer en het verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden. De informatie die u beschikbaar stelt kan verder gebruikt worden om u te informeren over, onder andere, mogelijke veranderingen ten aanzien van het gebruik van de website. Uw persoonlijke gegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht of ter beschikking gesteld worden aan derden die geen dochtermaatschappijen van of anderszins gerelateerd zijn aan Grimonte Investment Management B.V., tenzij deze verplichting voortvloeit uit een (gerechtelijk) bevel van een bevoegde instantie.
 
 
 
 
E-mailen
Bellen